På gång

måndag 30 Mar
08:00   
Morgonbön LP
18:00   
Stugmöte på LP kontakten
tisdag 31 Mar
18:30   
Alphakurs
onsdag 1 Apr
18:00   
Passionsandakt
torsdag 2 Apr
19:00   
Bön
fredag 3 Apr
10:00   
Gudstjänst
söndag 5 Apr
10:00   
Gudstjänst
Kontakt
Borgargatan 21
Tibro
0504-61337
Pg 29 27 32-5
info@tibropingst.se

Smågrupper

Förutom att mötas till gudstjänst har kristna mer eller mindre genom hela kyrkans historia mötts till smågrupper i varandras hem. I Pingstkyrkan kallar vi dessa grupper för cellgrupper.

En av bilderna Bibeln ger för församlingen är en kropp, där vi alla är olika delar. I kroppen är cellen en liten enhet, men tillsammans utgör de kroppen. På samma sätt är cellgruppen en liten enhet i församlingskroppen, men tillsammans blir det församlingen.

Att komma med i en cellgrupp är ett aktivt steg. Grupperna är öppna för både medlemmar och andra som söker en kristen gemenskap.

Cellgrupperna möts regelbundet, minst ett par gånger i månaden, men varje grupp bestämmer själva, när, var och hur ofta man ses. Grupperna är öppna för nya personer och delas när gruppen blivit för stor. De möts oftast i någons hem och målet är att de ska uppmuntra alla som är med att dela livet med varandra och att växa i tron.

Vill du komma med i en cellgrupp, kontakta:

Kontakt:

Julia Wersén

e-post: julia_wersen@hotmail.com
tel. 0504-122 52

Sven Andersson

e-post: sveand63@gmail.com
tel. 0504-155 87