Kontakt
Borgargatan 21
Tibro
0504-61337
Pg 29 27 32-5
info@tibropingst.se

LP kontakten

Lp-verksamheten är till för den som kämpar med missbruk av olika slag. Målsättningen är att med den kristna tron som grund ge en andlig och social behandling till ett drogfritt och normalt fungerande liv. LP-verksamhetens arbete vilar på kristen grund, med människosynen om allas lika värde som är vägledande i arbetet. Alla har en framtid och ett hopp!
Vi besöker gärna församlingar, skolor och andra intresserade för att berätta om vår verksamhet.
Kontakten ligger på Korsgatan 6

Vår verksamhet innefattar:
Hembesök, Personliga samtal, Stugmöte, Frukostar, Lätt lunch på Fredagar, Kursverksamhet, Aktivitetsresor, Mötesresor, samlingar, fika och gemenskap.
Samt Bastu på Fredag kväll i Rankås, LP-verkstad- sysselsättning och arbetsträning för våra gäster.

 

Öppettider på kontakten:

Måndagar- Morgonbön kl 8.00 samt Stugmöte 18.00-20.00
Tisdagar    9.00-10.30
Onsdagar  9.00-13.00
Torsdagar  9.00-13.00
Fredagar   9.00-14.00

Kontaktperson:
Kalle Rönngård 0706-561652