Kontakt
Borgargatan 21
Tibro
0504-61337
Pg 29 27 32-5
info@tibropingst.se

Vår Mission i övriga världen

Pingstkyrkan i Tibro har mission i olika delar av världen. Mission går ut på att sprida evangelium om Jesus, utbildning till olika yrken, hälso och sjukvård med bl.a. HIV-information.

I Tanzania finns det en snickeri- och syskola, förskoleverksamhet, förebyggande arbete med föräldralösa barn pga. stor dödlighet i AIDS. I Argentina har vi församlingsarbete.

 

Ereto Mundiluu Tanzania

Föreståndaren för syskolan

Syskolan Same/Tanzania

Snickeriskolan Same

Rektorn för snickeriskolan

Gloria