På gång

lördag 30 Maj
18:00   
Församlingskväll
söndag 31 Maj
10:00   
Gudstjänst
måndag 1 Jun
08:00   
Morgonbön LP
18:00   
Stugmöte på LP kontakten
torsdag 4 Jun
14:30   
Dagträff
19:00   
Bön
Kontakt
Borgargatan 21
Tibro
0504-61337
Pg 29 27 32-5
info@tibropingst.se

Royal Rangers

Denna verksamhet gör uppehåll en period pga ledarbrist.