På gång

torsdag 23 Apr
14:30   
Dagträff
19:00   
Bön
söndag 26 Apr
10:00   
Gudstjänst
måndag 27 Apr
08:00   
Morgonbön LP
18:00   
Stugmöte på LP kontakten
tisdag 28 Apr
18:30   
Alphakurs
Kontakt
Borgargatan 21
Tibro
0504-61337
Pg 29 27 32-5
info@tibropingst.se

Stora och små har uppehåll

                           För föräldrar med barn från 0 år

Vi avslutar förmiddag med en sång/leksamling.

Här kan vuxna umgås och det finns mycket lekmöjligheter för barnen.