Kontakt
Borgargatan 21
Tibro
0504-61337
Pg 29 27 32-5
info@tibropingst.se

          Välkommen till…

                           För föräldrar med barn från 0 år

Vi träffas i Barnriket varje vecka. Enkelt drop-in fika för en tia mellan kl. 10-10.30.

Vi avslutar förmiddag med en sång/leksamling.

Här kan vuxna umgås och det finns mycket lekmöjligheter för barnen.