På gång

söndag 1 Mar
10:00   
Gudstjänst
måndag 2 Mar
18:00   
Stugmöte på LP kontakten
torsdag 5 Mar
14:30   
Dagträff
19:00   
Bön
Kontakt
Borgargatan 21
Tibro
0504-61337
Pg 29 27 32-5
info@tibropingst.se

Stora och små har uppehåll

                           För föräldrar med barn från 0 år

Vi avslutar förmiddag med en sång/leksamling.

Här kan vuxna umgås och det finns mycket lekmöjligheter för barnen.