På gång

torsdag 6 Aug
19:00   
Bön
söndag 9 Aug
10:00   
Gudstjänst
måndag 10 Aug
08:00   
Morgonbön LP
18:00   
Stugmöte på LP kontakten
Kontakt
Borgargatan 21
Tibro
0504-61337
Pg 29 27 32-5
info@tibropingst.se

Välkommen till Pingstkyrkan

Här på hemsidan hittar du info om församlingen, om verksamheten och våra gudstjänster

Sommarens ansvarsveckor

Under sommaren är expeditionen mestadels obemannad.
Du kan ändå alltid komma i kontakt med oss genom telefon.

Pastor Roland Eckerby,  070 3341639, är i tjänst tom. vecka 28, söndag 12 juli.
Åter i tjänst vecka 33, tisdag 11 aug. (Halvtidstjänst)
Ungdomspastor Sven Eriksson, 070 8181916, är ledig från vecka 26.
Åter i tjänst vecka 31, på läger, tillbaka i Tibro vecka 32, tisd 4 aug.

Ansvariga äldste:
Vecka 29, 13-19 juli:         Martin Blixt, 0504-13779, el 070 8837799
Vecka 30, 20-26 juli:        Annelie Larsson 0504-15618 el 070 6314123
Vecka 31, 27 juli-2 aug:    Patrik Sandnes, 0504-61284 el 070 8555598
Vecka 32, 3-9 aug:            Reidun Karlsson, 0504-61359 el 070 4326448

 Webbsändningen tar semester

Vi återkommer i augusti igen när ordinarie mötestider är tillbaka.

____________________________________________________________________________

          

Nu på söndag kl. 10:00

Predikan

Plats: Pingstkyrkan Tibro